Blogs

Wolffun Game: 9 năm và sự khởi đầu một hành trình mới

Aug 8

Wolffun Game: 9 năm và sự khởi đầu một hành trình mới

‘Làng Sói’ Wolffun chính thức bước qua cột mốc chín năm thành lập (08/08/2014 - 08/08/2023) với việc công bố hành trình mới vun đắp cho một tầm nhìn lớn Rộng hơn - Xa hơn - Cao hơn, một thế giới kết nối và tạo ra niềm vui cho mọi người.


 • #Wolffun
 • #Wolffun Game
 • #Thetan World
#Wolffun Game - Biz Team Thetan Arena: a journey, and many lessons learned

Jul 28

#Wolffun Game - Biz Team Thetan Arena: a journey, and many lessons learned

We have hundreds of partners and guilds in the Thetan Arena’s ecosystem, plus one of the largest and most devoted communities, not to mention plenty of invitations for listing and AMA collaborations. Our success seems to be predetermined with unchangeable outcomes. But it is not that in reality!


 • #Wolffun Game
 • #Wolffun Tedam
 • #Thetan Arena
(VN) #Wolffun Game - Biz Team: Một dấu ấn, một hành trình, và những bài học

Jul 28

(VN) #Wolffun Game - Biz Team: Một dấu ấn, một hành trình, và những bài học

“Tôi tự hào khi đồng hành cùng team Business tận tâm với định hướng luôn mang lại giá trị cho cộng đồng. Đó là cách chúng tôi đưa ra các quyết định về chiến lược kinh doanh cho dự án, về chọn lựa hợp tác, về thực hiện các chiến dịch marketing. Chúng tôi không Fomo mà có hướng đi bền vững dài hạn. Sự chính trực giúp chúng tôi vượt qua các thử thách và sự biến thiên của thị trường.”


 • #Wolffun Game
 • #Wolffun Team
 • #Biz Team
 • #Thetan Arena
#Wolffun Game - Art Team: The product gotta be top-notch, so we can brag about it

Jul 11

#Wolffun Game - Art Team: The product gotta be top-notch, so we can brag about it

"We ain't gonna make no product that looks like crap. We want our stuff to be top-notch, so we can brag about it. That's how we roll at Wolffun Game. That's why our team keeps hustling to get better at our skills and our product quality to keep killing it in what we do." -


 • #Wolffun Game
 • #Wolffun Team
 • #Game Artist
 • #Game Development
 • #Thetan Arena
 • #Thetan Rivals
 • #Thetan IP
 • #Thetan 184 Collection
 • #Thetan Book
(VN) #Wolffun Game - Art Team: Sản phẩm phải đạt chất lượng cao để chúng tôi có thể tự hào

Jul 10

(VN) #Wolffun Game - Art Team: Sản phẩm phải đạt chất lượng cao để chúng tôi có thể tự hào

“Chúng tôi không làm ra một sản phẩm tạm bợ, nó phải đạt chất lượng cao, để chúng tôi có thể tự hào về nó. Đây cũng là tôn chỉ của Wolffun đối với sản phẩm. Do đó, tôi mong muốn phát triển hoàn thiện một team Art chất lượng cả về con người lẫn sản phẩm để tạo ra đột phá.” - Anh Nguyễn Quốc Đại, Trưởng Bộ phận Art, Wolffun Game.


 • #Wolffun Game
 • #Wolffun Team
 • #Thetan Arena
 • #Thetan Rivals
Wolffun's Quality Crowding: Test the latest games and earn income

Jul 5

Wolffun's Quality Crowding: Test the latest games and earn income

As a person who loves and often experiences many mobile games, you should not miss Wolffun Game's Quality Crowding program to experience a series of new mobile games released by Wolffun with the opportunity to receive valuable rewards. Join us today to become a real tester!


 • #Wollfun Team
 • #Wolffun Game
 • #Wolffun
 • #Dev Team