Blogs
Oct 29

CEO Nguyễn Đình Khánh của Wolffun Game làm diễn giả tại VGMC 2023

CEO Nguyễn Đình Khánh của Wolffun Game sẽ chia sẻ trong chủ đề "Game for Good - Shifting Perspectives on Gaming and esports in Vietnam" tại VGMC 2023

 

Diễn đàn Quốc gia Ngành Game Việt Nam 2023 (VGMC 2023) sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 10 năm 2023 tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Hòa Lạc, Hà Nội. Sự kiện quy tụ hàng trăm doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế, cùng sự tham gia của nhiều chủ thể hệ sinh thái: các cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu - trường đại học, mạng lưới chuyên gia - trí thức, quỹ đầu tư,  các tổ chức tư vấn, hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

 

Một trong những diễn giả tham dự VGMC 2023 là ông Nguyễn Đình Khánh, nhà sáng lập và CEO của Wolffun Game. Ông Khánh sẽ chia sẻ về chủ đề "Game for Good - Shifting Perspectives on Gaming and esports in Vietnam".

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, phát triển và quản lý dự án, ông Khánh là một trong những nhà lãnh đạo game hàng đầu Việt Nam. Ông đã dẫn dắt Wolffun Game phát triển thành một trong những công ty game thành công nhất Việt Nam, với các sản phẩm như Tank Raid, Heroes Strike, Thetan Arena, Thetan Rivals và Thetan World.

 

Tại VGMC 2023, ông Khánh sẽ chia sẻ về tầm nhìn của ông về cách sử dụng trò chơi để mang lại lợi ích cho xã hội. Ông sẽ thảo luận về cách trò chơi có thể được sử dụng để giáo dục, truyền cảm hứng và giải quyết các vấn đề xã hội. Ông cũng sẽ chia sẻ về những thay đổi trong nhận thức của người Việt Nam về trò chơi, thể thao điện tử & tình hình nhân sự ngành game tại Việt Nam.

 

Buổi chia sẻ của ông Khánh sẽ là một cơ hội quý giá để các nhà phát triển game, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách tìm hiểu về cách sử dụng trò chơi để tạo ra tác động tích cực trên thế giới.

 

Đăng ký tham dự VGMC 2023 ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội lắng nghe chia sẻ của ông Nguyễn Đình Khánh và các diễn giả khác.

 

Link đăng ký tham gia: https://bit.ly/VGMC2023

 

—-----------------------------------------------------------------------------------

 

CEO Nguyen Dinh Khanh of Wolffun Game will share in the topic "Game for Good - Shifting Perspectives on Gaming and esports in Vietnam" at VGMC 2023.

 

The Vietnam Game Industry Forum 2023 (VGMC 2023) will take place on October 31, 2023, at the National Innovation Center, Hoa Lac, Hanoi. The event will bring together hundreds of domestic and international technology companies, along with the participation of various ecosystem entities: government agencies, research institutes - universities, expert networks - intellectuals, investment funds, consulting organizations, and innovation support.

 

One of the speakers attending VGMC 2023 is Mr. Nguyen Dinh Khanh, the founder and CEO of Wolffun Game. Mr. Khanh will share insights on the topic "Game for Good - Shifting Perspectives on Gaming and esports in Vietnam".

With over 15 years of experience in technology, development, and project management, Mr. Khanh is one of the leading game leaders in Vietnam. He has led Wolffun Game to become one of the most successful game companies in Vietnam, with products such as Tank Raid, Heroes Strike, Thetan Arena, Thetan Rivals, and Thetan World.

At VGMC 2023, Mr. Khanh will share his vision on how to use games for the benefit of society. He will discuss how games can be used for education, inspiration, and addressing social issues. He will also talk about changes in the perception of Vietnamese people about games, esports, and the current situation of human resources in the game industry in Vietnam.

 

Mr. Khanh's sharing session will be a valuable opportunity for game developers, business leaders, and policymakers to learn about using games to create positive impacts in the world.

 

Register for VGMC 2023 today to not miss the opportunity to listen to the sharing of Mr. Nguyen Dinh Khanh and other speakers.

 

Registration link: https://bit.ly/VGMC2023


  • Share to Facebook
  • Youtube link
Related PostsSee all