Blogs

(VN) Wolffun Game góp sức 'Cõng chữ lên non' cùng Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC

Jun 30

(VN) Wolffun Game góp sức 'Cõng chữ lên non' cùng Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC

Đại diện Wolffun Game, anh Nguyễn Đình Khánh đã trực tiếp tham gia cùng đoàn và trao tặng 20 suất quà hiện kim tới tay các em học sinh nghèo vượt khó. 


 • #Wolffun
 • #Wolffun Team
 • #Wolffun Game
 • #Game Design
 • #Game Dev
 • #Mobile Games
#WOLFFUN TEAM: Game Design Team 101

Jun 28

#WOLFFUN TEAM: Game Design Team 101

A game designer is responsible for both the vessel's design and the components that make it work as planned. The role is crucial, as even a minor mistake can cause a course change, impacting the final product's success.


 • #Game Design
 • #Wolffun Game
 • #Wolffun Team
 • #Game Development
(VN) #Woffun Game - Game Design: Khám phá 'bộ não' thiết kế game

Jun 28

(VN) #Woffun Game - Game Design: Khám phá 'bộ não' thiết kế game

Game Design tại Wolffun với sự dẫn dắt của hiện có hơn 06 thành viên là những bộ óc tận tụy cho các thiết kế đóng góp vào thành công của dự án.


 • #Wolffun
 • #Wolffun Team
 • #Wolffun Game
 • #Game Design
 • #Game Dev
 • #Thetan Arena
 • #Mobile Games
 • #Thetan Book